Skrýt reklamu

Nizký úrok mají i nebankovní společnosti. nebankovní půjčky bez registru na webu tippujcky.cz s hodnocením.

Integrovaný záchranný systém

Vše o policii České republiky. Vězeňské služby aj.

Moderátoři: Administrátoři, Zpravodajové, Zkušební moderátoři

Integrovaný záchranný systém

Příspěvekod admin » ned 13. bře 2011 22:25:25

Integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor České republiky.

Integrovaný záchranný systém
Činnost IZS a jeho složení
Odbor IZS a služeb odpovídá za řešení problematiky IZS kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování, koordinaci a kontrolu činnosti jednotek PO, za organizaci a výkon služby v jednotkách HZS kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

Odbor se vnitřně dělí na:
- oddělení IZS a řízení jednotek PO,
- oddělení služeb.


Oddělení IZS a řízení jednotek PO plní zejména následující úkoly:

a) podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
b) zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
c) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků a velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,
d) řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,
e) vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,
f) organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,
g) zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a podklady pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,
h) podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
i) připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení IZS,
j) podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci, k) vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,
l) navrhuje zřízení jednotky HZS podniku a jednotky SDH podniku a jednotky PO obce, vydává souhlas s jejím zrušením a navrhuje zřízení společných jednotek.


Oddělení služeb se dělí na:

Chemickou službu
Technickou službu
Strojní službu

Plnění úkolů chemické, technické a strojní služby v jednotách Hasičského záchranného sboru ČR podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., zabezpečuje hasičský záchranných sbor kraje v souladu s Řádem chemické, technické a strojní služby Hasičského záchranného sboru ČR. Při plnění úkolu v oblasti služeb, vzdělávací, technické a účelová zařízení HZS ČR postupují přiměřeně podle Řádu jednotlivých služeb.
Řády služeb upravují jednotný výkon služby, stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrol, údržbě a skladování věcných prostředků požární ochrany.

Oddělení služeb plní následující úkoly:

a) zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších věcných prostředků požární ochrany,
b) zabezpečuje spolehlivou funkci a udržuje v pohotovosti požární techniku,
c) sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji, d) zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků pro hasiče,
e) zabezpečuje akceschopnost hasiv, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek,
f) zajišťuje odbornou podporu při zásahu jednotek PO v prostředí z nebezpečnou látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatelstva,
g) podílí se na odborné přípravě hasičů.


Chemická služba

Hlavní úkoly chemické služby:
• zajišťuje a udržuje prostředky pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci nebezpečných látek (dýchací přístroje, protichemické oděvy, dekontaminační sprchy, detektory apod.),
• vede evidenci o kontrolách prostředku CHS.
• zajišťuje chemický nebo radiační průzkum,
• označují a vytyčují oblasti s výskytem nebezpečné látky na místě zásahu,
• podílí se na varování a informování obyvatelstva o případném nebezpečí,
• zajišťuje dekontaminaci hasičů, prostředků požární ochrany, majetku a životního prostředí.

Prostředky chemické služby:
• Hasiva:
prášková,
smáčedla,
plynná a speciální hasiva,
• Dekontaminační prostředky:
stanoviště dekontaminace osob a techniky,
dekontaminační sprchy,
záchytné vany,
dekontaminační prostředky,
neutralizační, sorpční a emulgační látky a prostředky,
• Speciální věcné prostředky:
- detekční a měřící:
indikátory ionizujícího záření, radiometry,
oxymetry,
detekční trubičky,
termovize a pyrometry,
čerpadla na NL bez motorového pohonu,
- prostředky na olejové havárie, separátory, odlučovače, osobní ochranné prostředky a osobní výstroj:
protichemické ochranné oděvy,
izolační dýchací přístroje,
filtrační dýchací přístroje,
oživovací (křísicí) přístroje,
potápěčské obleky a potápěčská technika,
- plnící zařízení tlakových lahví a náhradní tlakové láhve:
vysokotlaký vzduchový kompresor a stanice,
kyslíkové přečerpávací pumpy,
náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům a potápěčské technice.

Technická služba

Hlavní úkoly technické služby:
• zajišťuje a udržuje provozuschopnost prostředků TS a ve spolupráci s ostatními jednotkami PO,
• usměrňuje po odborné stránce činnost TS v jednotkách PO,
• podílí se na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování,
• vede evidenci a v platných termínech provádí kontroly prostředků TS,
• provádí odborný dohled při používání prostředků TS při mimořádných událostech.

Prostředky technické služby:
• Základní věcné prostředky PO:
Hasicí,
Hadicové - základní a pomocné,
Přenosné žebříky pro hasiče,
• Účelové věcné prostředky PO:
Osvětlovací,
Varovné,
Vyprošťovací a destrukční,
Ostatní,
• Speciální věcné prostředky PO - záchranné:
Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
Záchranné a evakuační prostředky,
Prostředky první pomoci,
• Speciální věcné prostředky PO - zásahové:
Pneumatické vyprošťovací zařízení,
Prostředky pro práci na vodní hladině,
Prostředky pod vodní hladinou,
Prostředky pro práce při povodních,
Těsnící prostředky,
• Zásahové osobní ochranné prostředky,
• Zásahové společné ochranné prostředky.

Strojní služba

Hlavní úkoly strojní služby:
• zabezpečuje provozuschopný stav prostředků strojní služby zařazených do provozu nebo zálohy. Mezi tyto prostředky patří např.:
- požární technika:
zásahové požární automobily,
osobní automobily,
nákladní automobily,
plavidla,
- věcné prostředky požární ochrany:
veškerá čerpadla,
hydraulické vyprošťovací nářadí,
motorové pily,
generátory elektrického proudu atd.,
• navrhuje o dodržuje časový plán údržby a zkoušek, včetně opatření v souvislosti se změnou klimatických či jiných podmínek provozu,
• vytváří metodické materiály pro činnost na úseku strojní služby,
• vytváří návrhy na zpracování technické specifikace pro nákup nebo rekonstrukci požární techniky,
• zabezpečuje pravidelnou odbornou přípravu techniků strojní služby, strojníků a řidičů,
• sleduje a vyhodnocuje spotřeby pohonných hmot vozidel používaných u HZS kraje,
• sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji.

zdroj:
Kód: Vybrat vše
Obsah v tagu code je pro neregistrované uživatele skrytý.
Nová rubrika na fóru o zkušenostech s policií, přidejte se zde: zkusenosti-policie/

thanks

! ! ! POROVNÁNÍ PŮJČEK Z VÍCE ZDROJŮ ! ! !

Pridat.eu
Uživatelský avatar
admin
Prezident Policisté.com :-)
Prezident Policisté.com :-)
 
Příspěvky: 826
Registrován: čtv 10. pro 2009 17:10:49
Poděkoval: 29 krát
Má poděkování: 129 krát

Re: Integrovaný záchranný systém

Příspěvekod admin » ned 13. bře 2011 22:26:18

asičský záchranný sbor ČR působí v novém organizačním uspořádání od 1. ledna 2001. Zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, byla vytvořena nová organizační struktura a vymezeny základní úkoly. Výkon státní správy je prováděn přímo hasičskými sbory krajů. Příslušníci HZS ČR jsou nově ve služebním poměru, tedy v obdobném pracovně právním vztahu jako příslušníci Policie ČR.
Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
HZS ČR plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovenými zvláštními právními předpisy. Při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty.
Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud tomu nebrání právní předpisy nebo mlčenlivost.
Nová rubrika na fóru o zkušenostech s policií, přidejte se zde: zkusenosti-policie/

thanks
Za tento příspěvek od uživatele admin poděkoval
Finurka (ned 13. bře 2011 22:42:23)
Pridat.eu
Uživatelský avatar
admin
Prezident Policisté.com :-)
Prezident Policisté.com :-)
 
Příspěvky: 826
Registrován: čtv 10. pro 2009 17:10:49
Poděkoval: 29 krát
Má poděkování: 129 krát


 
  • Mohlo by vás zajímat
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek


Zpět na Fórum Policie ČR, Vězeňská služba, URNA, Státní správa, Armáda ČR, Městská policie


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron