Skrýt reklamu

Nizký úrok mají i nebankovní společnosti. nebankovní půjčky bez registru na webu tippujcky.cz s hodnocením.

Informační povinnosti před uzavřením smluv o půjčkách

Místo pro Vaše připomínky týkající se fóra a místo pro reakce moderátorů k uživatelům.

Moderátoři: Administrátoři, Zpravodajové, Zkušební moderátoři

Informační povinnosti před uzavřením smluv o půjčkách

Příspěvekod Finurka » pon 03. led 2011 7:19:15

Zde uvádíme povinnosti poskytovatele půjček počínaje dne 1.1.2011 v reklamě a okruh informací, které je povinen věřitel poskytnou zájemci o půjčku před uzavřením smlouvy.
V dalších příspěvcích jsou uvedeny příslušné pasáže ze zákona o spotřebitelském úvěru v plném znění.

Případné dotazy týkající se uvedených povinností, podávejte zde.

thanks

! ! ! POROVNÁNÍ PŮJČEK Z VÍCE ZDROJŮ ! ! !

Pridat.eu
Uživatelský avatar
Finurka
Policejní moderátor
Policejní moderátor
 
Příspěvky: 801
Registrován: pát 17. pro 2010 0:32:54
Poděkoval: 179 krát
Má poděkování: 596 krát

Re: Informační povinnosti před uzavřením smluv o půjčkách

Příspěvekod Finurka » pon 03. led 2011 7:25:46

Informace, s kterými je věřitel povinen seznámit zájemce o půjčku před uzavřením smlouvy o půjčce :

Příloha č. 2 k zákonu č. 145/2010 Sb.


POVINNÉ INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

I.
Před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být spotřebiteli poskytnuty informace o
a) druhu spotřebitelského úvěru,
b) věřiteli a případně o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru,
c) celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání,
d) době trvání spotřebitelského úvěru,
e) zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smluv o vázaném úvěru,
f) výpůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a případně o jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby; uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech úrokových sazbách,
g) celkové částce splatné spotřebitelem a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr, která musí být dále vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu s uvedením veškerých předpokladů použitých pro její výpočet, u které je věřitel povinen zohlednit požadavky na spotřebitelský úvěr, které mu spotřebitel sdělil; stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami a použije-li věřitel předpoklad uvedený v části II písm. b) této přílohy, uvede, že jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr,
h) výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, případně o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými výpůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení,
i) poplatcích za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné, dále o poplatcích za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a o veškerých ostatních poplatcích vyplývajících ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a o podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit,
j) případné povinnosti spotřebitele hradit notáři náklady spojené s uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
k) případné povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, zejména pojištění, je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek,
l) stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení spotřebitele a o veškerých dalších důsledcích vyplývajících z prodlení spotřebitele,
m) případném požadovaném zajištění,
n) právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
o) právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,
p) právu spotřebitele na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi,
q) právu spotřebitele na bezplatné obdržení kopie návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
r) době, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo návrhem na uzavření této smlouvy, a
s) skutečnosti, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.


II.
(1) V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců, poskytne věřitel spotřebiteli informace uvedené v článku I. písm. a) až d), f), l), p) a r), a dále informace o
a) podmínkách a postupu směřujícím k ukončení spotřebitelského úvěru,
b) povinnosti spotřebitele zaplatit spotřebitelský úvěr na žádost věřitele v plné výši, je-li taková povinnost vyžadována,
c) dalších nákladech spjatých se spotřebitelským úvěrem od okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínkách, za nichž lze tyto náklady změnit.
(2) Sjednává-li se v důsledku prodlení spotřebitele dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, poskytne věřitel spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1, a dále informaci o
a) roční procentní sazbě nákladů uvedené reprezentativními příklady s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby,
b) výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, a případně o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými výpůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení, a
c) právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení.
(3) Sjednává-li se smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, formou hlasové telefonní komunikace, poskytne věřitel spotřebiteli alespoň informace uvedené v článku I. písm. c) až h). To neplatí v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců a dohody, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě.
(4) Žádá-li spotřebitel prostřednictvím hlasové telefonní komunikace o okamžité zpřístupnění možnosti přečerpání, poskytne mu věřitel
a) v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců informace o
1. povinnosti spotřebitele zaplatit spotřebitelský úvěr v plné výši na žádost věřitele, je-li taková povinnost vyžadována,
2. celkové výši spotřebitelského úvěru,
3. výpůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby, jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě použitelné pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu, poplatcích použitelných od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a případně podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit;
4. roční procentní sazbě nákladů uvedené reprezentativními příklady s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby;
b) v případě dohody, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, informace podle písmene a) a informaci o době trvání spotřebitelského úvěru;
c) v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného do 1 měsíce informace podle písmene a).

thanks
Za tento příspěvek od uživatele Finurka poděkoval
Petice-lichva (pon 03. led 2011 18:05:51)
Pridat.eu
Uživatelský avatar
Finurka
Policejní moderátor
Policejní moderátor
 
Příspěvky: 801
Registrován: pát 17. pro 2010 0:32:54
Poděkoval: 179 krát
Má poděkování: 596 krát

Re: Informační povinnosti před uzavřením smluv o půjčkách

Příspěvekod Finurka » pon 03. led 2011 7:26:50

Co musí obsahovat reklama ?

Příloha č. 1 k zákonu č. 145/2010 Sb.

POVINNÉ INFORMACE V REKLAMĚ

(1) Nabídka spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je i jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, musí jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat
a) roční procentní sazbu nákladů,
b) výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,
c) celkovou výši spotřebitelského úvěru,
d) výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,
e) dobu trvání spotřebitelského úvěru,
f) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,
g) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem.
(2) V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců, poskytne věřitel spotřebiteli v reklamě pouze informace uvedené v odstavci 1 písm. b) a c).

thanks
Za tento příspěvek od uživatele Finurka poděkoval
Petice-lichva (pon 03. led 2011 18:06:09)
Pridat.eu
Uživatelský avatar
Finurka
Policejní moderátor
Policejní moderátor
 
Příspěvky: 801
Registrován: pát 17. pro 2010 0:32:54
Poděkoval: 179 krát
Má poděkování: 596 krát


 
  • Mohlo by vás zajímat
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek


Zpět na Kniha přání a stížností, nástěnka pro moderátory.


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků

cron